Kids

Het onderwijssysteem

Mensen Die Rugzakken Dragen

Het verdient een speciale plaats in de Hebe: Osvaldo Cruz de Swart, ook bekend als het beroepsinstituut. Sinds de oprichting in 1974 is het verbonden aan de UNO. Het is gebaseerd op het beginsel van zelfvoorziening, wat inhoudt dat het zich richt op het welzijn van de gemeenschap en niet op het gewin van zijn oprichters of stichters.

Het werd opgericht in een tijd waarin de nationale regering, die verantwoordelijk is voor onderwijs en opleiding, haar aandacht vooral richtte op het platteland en de heuvelachtige gebieden. De regering van Argentinië was ervan overtuigd dat de onderwijsaanpak die nodig was voor de plattelandsgebieden in de richting van het binnenlandse plateau lag. Het was noodzakelijk ten minste een soortgelijke structuur op te zetten om de intellectuelen van de heuvels te ontwikkelen.

De gemeenschap steunde in grote mate op de diensten van de nationale regering die een leerplan aanbood, gevormd door het nationale beleid, en een structuur die aan de plaatselijke omstandigheden was aangepast. Tegelijkertijd konden de plaatselijke gemeenschappen verder zoeken naar de middelen en uiteindelijk werd het onderwijssysteem ontwikkeld volgens de principes van zelfhulp en plaatselijk zelfbestuur.

Het onderwijssysteem werd geconfronteerd met de taak de Argentijnse jeugd voor te bereiden om zich te kunnen aanpassen aan de stedelijke omgeving. Onder het juk van de geïndustrialiseerde wereld wisselden de leerlingen ervaringen uit met het leven als volwassene met behulp van lenzen die hen concentreerden op de realiteit van hun rol en hun toekomstige beroep.

De kern van het vmbo is een beroep dat leerlingen en opvoeders samenbrengt in de gemeenschap onder de verbintenis de mensheid te dienen. Zowel het beroep zelf als het onderwijssysteem zijn gebaseerd op de filosofie van het opleiden van individuen en de toekomstige burgers van toekomstige generaties.

Het vmbo-model als vergelijkbaar met een gewone middelbare school. Het plan van onderwijsSolidariteit, prestatie, verantwoordelijkheid tegenover het publiek en andere kernwaarden.

Dit model is een eenvoudige hiërarchie. Onderaan de hiërarchie staat het basisonderwijs dat kennis verschaft en vaardigheden opbouwt, vervolgens komt het middelste niveau dat bestaat uit de onderdelen van vaardigheden en kennis die nodig zijn voor vrijwilligerswerk, en tenslotte is het hoogste niveau gebouwd op de pijlers van karakter en beroepsvaardigheden.

Het onderwijssysteem wordt esthetisch genoemd omdat het een model is van discipline, redelijke beoordeling en correctie van het handelen van de leerlingen en continuïteit binnen het systeem zelf.

De sociale status van elk individu wordt bepaald door het systeem waartoe hij behoort en door de rol die hij in de gemeenschap uitoefent, hetzij als vrijwilliger, hetzij als ingewijde.

Het eerste niveau gaf de basis aan alle latere niveaus. De basis werd goed gelegd door de lagere schooljaren van de leerlingen.

Op het eerste niveau worden alle leerlingen blootgesteld aan de vragen en problemen van de wereld buiten de school. De vragen zijn gericht op het oplossen van praktische en sociale problemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vaardigheden van redeneren en plannen.

Het tweede niveau bestaat erin de leerlingen bloot te stellen aan de filosofische essentie van de wereld. In het Judex Museum zijn alle soorten voorwerpen, halskettingen, schilderijen enzovoort, opgegraven. Niet alleen de kernwaarden van het nationalisme, maar ook van de universele rechten van de mens worden de leerlingen op dit niveau bijgebracht.

De ontwikkeling van het cultureel en sociaal bewustzijn van de leerlingen is een fundamentele taak van het onderwijs op dit niveau. De cultuur van elke school is een onderdeel van de beschaving van de hele wereld en een toetssteen voor de juistheid van de leer.

Het derde niveau is gewijd aan het probleem van het Juiste Leven, dat ook wel Leidende Beginselen wordt genoemd. Dit onderwijsniveau moedigt de leerlingen aan een systeem aan te nemen dat bij hun eigen aard past. De leerlingen worden voorbereid door blootstelling aan vele varianten van levensstijl. Zij worden geïnformeerd over de legenden, tradities en culturele produkten van andere delen van de wereld. Open dagen middelbare scholen Den Haag

De studie van het bestand aan gewoonten, talen, kunsten en ambachten, economische systemen, wijzen van beheer van menselijke hulpbronnen, gebruik van het milieu zijn de onderwerpen van dit niveau. Ook het gebruik van de menswetenschappen, de economische, sociale en politieke wetenschappen, de wetenschappelijke en technologische kennis en de cultuur van andere delen van de wereld worden in scholen van dit type onderwezen. Na dit niveau volgt het onderricht in technische en beroepsvaardigheden, het ontwerpen van organisatie en verkeersbeheer, het beheer van economische, sociale, morele en maatschappelijke problemen.